Norsk træhytte 23

Hytte nummer 23 er vores nyeste hytte og er på 25 m2